Om

Cover FB

Under större delen av mitt liv har jag fotograferat, oftast i perioder. Jag tycker även om att resa och de flesta av mina bilder tar jag i samband med dessa resor. De senaste åren har jag besökt bl a Kina, Nordkorea, Sydkorea, Japan, Syrien, Libanon, Jordanien, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan, Balkan, Indien, Nepal, Burma, Iran, Ryssland, Mongoliet och Centralamerika.

De flesta bilderna är av dokumentär karaktär. Bilderna är enkla och opretentiösa och jag strävar efter att de ska kännas naturliga.

När det gäller porträtten så är de tagna vid korta, spontana möten och min önskan är att bilderna ska beröra och förmedla en närvaro till de personer som porträtteras. Det kan vara en kvinna på en bergsstig nära Pokhara i Nepal eller en brödförsäljerska på en marknad i utkanten av Samarkand i Uzbekistan.

Bilderna är inte arrangerade och inget stativ har använts. Ibland har beskärningar gjorts, men huvudsakligen görs beskärningarna redan i sökaren. Redigering har skett endast i liten omfattning. Ambitionen är att bilderna ska överensstämma med verkligheten.

Bilderna går att köpa. Vänligen kontakta mig vid intresse.

Anders Allard
018-25 49 06
073-819 34 00
info@allardfoto.se